Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : முகப்பு தொடர்புகளுக்கு விசாரணை
விசாரணை

நீதிச் சேவைகள் ஆணைக்குழுச் செயலகம்

தபால் பெட்டி 573, ஹல்ப்ட்ஸ்டுரொப்,
கொழும்பு 12.
இலங்கை.
தொலைபேசி : +94 11 2433119 / +94 11 2451159
தொலைநகல் : +94 11 2432854


reload.gif