Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම් විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලෙසට විගණකාධිපතිවරයාට නියෝග ලබාදීම (09/22) - 2022-07-27

විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලෙසට විගණකාධිපතිවරයාට නියෝග ලබාදීම (09/22) - 2022-07-27

විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලෙසට විගණකාධිපතිවරයාට නියෝග ලබාදීම (09/22) - 2022-07-27